Michigan

Harvick K.
11 Aug
11 Aug 19:00
Poz
Voznik
Štart. poz.
Krogov
Krogov v vodstvu
Status
1
Harvick K.
2
200
22
Finished
2
Hamlin D.
14
200
6
Finished
3
Larson K.
17
200
0
Finished
4
Truex M.
15
200
43
Finished
5
Suarez D.
11
200
0
Finished
6
Busch K.
22
200
3
Finished
7
Preece R.
29
200
0
Finished
8
Byron W.
3
200
0
Finished
9
Elliott C.
6
200
0
Finished
10
Bowman A.
4
200
0
Finished
11
Dillon T.
21
200
0
Finished
12
Newman R.
20
200
0
Finished
13
Dillon A.
37
200
0
Finished
14
Buescher C.
25
200
0
Finished
15
Menard P.
9
200
0
Finished
16
Ragan D.
24
200
0
Finished
17
Logano J.
8
200
52
Finished
18
Jones E.
16
200
0
Finished
19
Keselowski B.
1
200
66
Finished
20
Dibenedetto M.
27
200
0
Finished
21
Lajoie C.
31
200
0
Finished
22
Mcdowell M.
23
200
0
Finished
23
Busch K.
13
200
5
Finished
24
Blaney R.
7
200
3
Finished
25
Tifft M.
19
199
0
Finished
26
Hemric D.
38
199
0
Finished
27
Wallace Jr D.
26
199
0
Finished
28
Stenhouse Jr R.
18
199
0
Finished
29
Chastain R.
30
198
0
Finished
30
Cassill L.
28
196
0
Finished
31
Houff Q.
32
196
0
Finished
32
Theriault A.
33
194
0
Finished
33
Almirola A.
12
193
0
Finished
34
Johnson J.
10
192
0
Finished
35
Smithley G.
35
192
0
Finished
36
Ware C.
34
191
0
Finished
37
Bowyer C.
5
139
0
Accident
38
Boyd S.
36
123
0
Accident

Razpored

Michigan
11 Aug 19:00

Michigan uvrstitve

Poz
Voznik
Zaostaja
Točke
1
Harvick K.
-
45
2
Hamlin D.
1
44
3
Larson K.
11
34
4
Truex M.
-7
52
5
Suarez D.
13
32
6
Busch K.
4
41
7
Preece R.
15
30
8
Byron W.
7
38
9
Elliott C.
10
35
10
Bowman A.
15
30
11
Dillon T.
19
26
12
Newman R.
20
25
13
Dillon A.
31
14
14
Buescher C.
22
23
15
Menard P.
22
23
16
Ragan D.
24
21
17
Logano J.
11
34
18
Jones E.
20
25
19
Keselowski B.
19
26
20
Dibenedetto M.
28
17
21
Lajoie C.
29
16
22
Mcdowell M.
30
15
23
Busch K.
23
22
24
Blaney R.
24
21
25
Tifft M.
33
12
26
Hemric D.
44
1
27
Wallace Jr D.
35
10
28
Stenhouse Jr R.
36
9
29
Chastain R.
45
0
30
Cassill L.
45
0
31
Houff Q.
39
6
32
Theriault A.
40
5
33
Almirola A.
40
5
34
Johnson J.
42
3
35
Smithley G.
45
0
36
Ware C.
45
0
37
Bowyer C.
42
3
38
Boyd S.
45
0